Thumbnail_64e41e0d3ce1e_thi sa hinh b2
  • NGUYEN TANG NHAN
  • 22-08-2023
Tổng hợp kinh nghiệm thi lái xe sa hình B2 để đạt 100 điểm Để vượt qua phần thi sa hình khi tham gia sát hạch bằng B2, người điều khiển cần nắm rõ các quy định giao thông cùng với kỹ thuật lái xe. Ngoài ra, người lái cần biết về những mẹo, kinh nghiệm thi lái xe sa hình B2 để đạt điểm cao trong phần thi này.