Thumbnail_64b2ca4e96d6f_DM_20230712172855_001 500.000 VND

Đổi giấy phép lái xe Quốc tế

Trong bối cảnh quan hệ giao lưu và hội nhập quốc tế ngày càng mở rộng giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới, việc số lượng du học sinh sinh sống và học tập ở nước ngoài ngày càng gia tăng. Điều này đã tạo ra một nhu cầu tăng về việc đổi giấy phép lái xe quốc tế. Giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp có hiệu lực trong vòng 5 năm và được chấp nhận tại hơn 85 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu.