64c735f254d81_gai xinh lái xe

Để đủ điều kiện tham gia kỳ thi sát hạch lái xe, học viên phải trải qua quá trình học thực hành. Quy định học thực hành lái xe mới chính thức có hiệu lực từ năm 2022, học viên cần tuân thủ để quá trình làm hồ sơ và thi giấy phép lái xe được suôn sẻ, thuận lợi.

Học thực hành lái xe là gì? Học thực hành là cơ hội để học viên làm quen với các chức năng trên xe đồng thời nâng cao khả năng xử lý tình huống khi di chuyển trên đường. Điều này cũng giúp việc học lý thuyết trở nên dễ dàng hơn và quan trọng là đảm bảo an toàn cho lái xe, hành khách và phương tiện khác cùng lưu thông trên đường. 

Để nâng cao chất lượng kết quả thi bằng lái xe và tính thực tiễn khi thực hành điều khiển phương tiện, những quy định liên quan đến học thực hành lái xe và giấy phép lái xe đã được bổ sung và cập nhật. Học viên tham gia dự thi sát hạch bằng lái xe cần nắm rõ và tuân thủ những quy định mới này.

Quy định học thực hành lái xe mới được áp dụng với ác trường dạy thi sát hạch lái xe

 

Thực hành lái xe là cơ hội để học viên làm quen phương tiện đồng thời có kỹ năng xử lý tình huống phát sinh trên đường 

1. Quy định học thực hành lái xe mới liên quan đến giám sát

Năm 2022 nhiều quy định mới liên quan đến việc học, sát hạch, cấp giấy phép lái xe ô tô được ban hành và có hiệu lực. Trong đó, đáng lưu ý có quy định về việc sử dụng thiết bị giám sát học thực hành lái xe và học lái xe với ô tô cabin mô phỏng.

1.1. Sử dụng thiết bị giám sát học thực hành lái xe

Việc trang bị và sử dụng thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học lái của học viên tham dự lớp đào tạo lái xe ô tô được quy định tại khoản 12 Điều 1 của Thông tư 01/2021/TT-BGTVT. Theo đó, từ ngày 31/12/2021, các cơ sở đào tạo phải sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để đào tạo lái xe ô tô.
 

Quy định học thực hành lái xe mới dùng thiết bị giám sát khi học

 

Quy định mới yêu cầu trang bị và sử dụng thiết bị giám sát thời gian và quãng đường khi học thực hành lái xe (Nguồn: Sưu tầm)

Ngoài ra, theo quy định, từ ngày 01/01/2022 việc học lái xe ô tô trên đường của học viên sẽ được quản lý chặt chẽ hơn về thời gian và quãng đường học lái xe nhờ thiết bị giám sát. Điều này mang lại nhiều lợi ích, cụ thể như:

  • Góp phần nâng cao ý thức của giáo viên, học viên trong việc giảng dạy và thực hành lái xe.
  • Giúp cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe có thêm công cụ để kiểm soát, đảm bảo việc giảng dạy và học tập của giáo viên, học viên.

1.2. Học lái xe ô tô với cabin mô phỏng từ ngày 1/7/2022

Bên cạnh đó, Điều 1 Thông tư 01/2021/TT-BGTVT quy định cơ sở đào tạo lái xe phải sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông từ ngày 31/12/2021. Các cơ sở này sẽ phải tuân thủ việc trang bị và sử dụng cabin học thực hành lái xe ô tô trong công tác giảng dạy từ ngày 01/7/2022.

Cơ sở phải trang bị mô phỏng lái là một trong những quy định học thực hành lái xe mới

 

Từ ngày 1/7/2022, các cơ sở đào tạo phải trang bị và sử dụng cabin mô phỏng trong quá trình đào tạo thực hành lái xe (Nguồn: Sưu tầm)

Thời gian học theo quy định học thực hành lái xe mới với cabin mô phỏng của học viên được quy định cụ thể như sau:

  • 3 giờ đối với chương trình học thực hành lái xe B1, B2, C
  • 1 giờ đối với chương trình đào tạo nâng hạng lái xe (nâng hạng từ B1 tự động số lên B1 thì không cần học).

Ngoài ra, học viên sẽ phải thi thêm các phần nội dung bao gồm: 

  • Thi sát hạch trên phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông.
  • Thi sát hạch trong cabin ô tô mô phỏng.